W020161214338047182034.jpg
最新报道 更多>>
涉外知识
您现在的位置是: 首页>>涉外知识
接受礼品的涉外礼仪
发布日期:2017-11-15 18:16     
    在各种涉外交往中,当接受宾朋的礼品时,主人应极有礼貌的双手接过,并握手致谢。许多欧美人,当接受别人礼品时,往往要打开包装亲眼欣赏并赞美一番。此时,送礼人可酌情对礼品作几句介绍,以表"礼轻情意重"。若遇寄来的或派人送来的礼品,应及时复寄一张名片或简信,以示谢意。

                                           (摘自北京市外事办公室网站)